Δοκίμια

Εκδόσεις Ηδύφωνο

ΔΟΚΙΜΙΑ

ΘΟΡΥΒΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

A. Iles & Mattin (επ.)
Μ.Δακουτρός |Θ.Κακλιδάκη | Φ.Νικολακόπουλος | Ι.Στανιμεράκη (μτφ.)